FAQs Complain Problems

वडा ९

सिमाना:
पुर्व: बनपा ६ र भंगाहा नगरपालिका(महोत्तरी),
पश्चिम:बनपा-१३ र बनपा-१३,
उत्तर:बनपा-७
दक्षिण:भंगाहा नगरपालिका(महोत्तरी)

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार
पुरूष संख्या २४५२, महिला संख्या २३९७

Undefined
Population: 
४८४९
Ward Contact Number: 
984-4857710